20. 6. 2010

Anton Hajduk: Boží vesmír

Zaujímalo ma ako autor tejto knihy pristupuje k Biblii a otázke Boha, pretože jeho vedecká činnosť je celkom pôsobivá. Ako fyzik a astronóm získal vzdelanie v prírodných vedách a získal titul profesora. Bol rektorom Trnavskej univerzity a venoval sa kresťanskej filozofii. A bol Slovák :-).

Úvodom je spomenutá hranica medzi vedou a Bohom, kam obe siahajú, či majú spoločné smerovanie alebo či je možné pristupovať k nim rovnakou mierou. Spoločná otázka bytia a života je tu položená ako výzva pre človeka, pretože vedie k jeho postoju k životu.

Ďalšie dve kapitoly hovoria o vzniku a štruktúre vesmíru. Štvrtá kapitola rozoberá život vo vesmíre, rôzne možnosti vzniku života, antropický princíp a podobne. V tejto kapitole autor prezentuje svoj pohľad na túto problematiku s dávkou logiky a s dobrou argumentáciou. Postupne sa nevtieravo objavuje aj jeho kresťanský pohľad.

Posledná kapitola je už viacmenej konfrontácia Biblie a vesmíru. Je to podľa mňa najzaujímavejšia kapitola. Nejde len o samotnú Bibliu ale aj postoj Cirkvi, poukázanie na chyby, interpretácie. Veľmi na zaujala časť od Josepha Ratzingera a jeho vysvetľovanie a filozofia (moja ďalšia kniha, ktorú čítam je preto práve od neho). Mal som predtým pocit, že sa viera mení kvôli novým poznatkom o svete, o človeku. No terajší vývoj aj vďaka Ratzingerovi zdá sa nie je o dogmatickom priesviedčaní ale o skromnosti a rozvážnosti pred novými poznatkami. Každá kniha, podobne ako aj táto, ktorá uvádza aj iný pohľad, v tomto prípade ateistický a to hlavne Weinbergov, ma dokáže veľmi osloviť a ak autor aj racionálne vysvetlí a dokonca rešpektuje iný názor, považujem to za kvalitný odborný prístup.

Rozhodne dobrá knižka. Autorov štýl mi bol celkom blízky a mal štruktúru v ktorej som sa ľahko orientoval. V knihe je aj krátka obrazová príloha.

6. 6. 2010

Desmond Morris: The Naked Ape

Knihu mi odporučil požičal kamarát, že je vraj výborná. Autor ju napísal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a vydávaná je dodnes. Už to je celkom zaujímavé.

Autor je zoológ, ktorý sa podujal študovať človeka a jeho správanie z pohľadu jeho vedeckého oboru. Tento prístup sa mi zdal strašne zaujímavý a brilantný. Kniha je písaná veľmi jasne, zrorumiteľne a povedal by som, že až skromne. Nechýbal mi skeptický a racionálny pohľad.
V podstate tam nie je hluché miesto a postupne ma kniha k sebe pripútala. Čítať o tom, prečo sa ľudia správajú tak ako sa správajú alebo prečo vyzeráme inak, čo nás od zvierat odlišuje a ktoré pudy máme stále spoločné, je asi pre každého dôležitá a poučná téma.

Nedá sa povedať, že by v knihe človek našiel opdoveď na všetko, ale na hlavné otázky, ktoré trápia nielen nás, ale aj zvieratá, nájde možné odpovede nad ktorými sa musí aspoň trocha zamyslieť. Páčili sa mi najmä kapitoly Origins, Sex a Exploration.
Musím sa priznať, že koniec knihy som veľmi rýchlo prešiel, pretože mi bolo treba čítať literatúru na skúšky.

Najväčším prínosom pre mňa bol pohľad, ktorým autor človeka opisoval a porovnával s inými cicavcami. Tieto spoločné a odlišné znaky mi pomohli pochopiť nielen niektoré situácie správania sa ľudí, ale v neposlednom rade mi ponúkli aj iný pohľad na život.


5. 6. 2010

iMac G3: 1 GB RAM

I use my iMac during weekend because I leave my laptop (for work and school) in Bratislava. I noticed that sometimes it needs more RAM - especially during browsing and listening to music, reading e-mails, etc.

So I have bought another 512 MB SDRAM module for my iMac G3. Now I have 2 x 512 MB SDRAM Kingston modules inside.

After few hourse of using full capacity of RAM I can say it is a bit helpful. Geekbench score is higher about 6 points - 266.

Dashboard is still off because it needs a big amount of RAM and I don't need it, but with 1 GB RAM it can be turned on without a significant lack of RAM.

iMac is now almost in its full potential (no Wi-Fi card). It makes a good service for me. For easy browsing, listening, reading, watching - it is a truly good machine.

Gary Chapman: Päť jazykov lásky

Autor Gary Chapman je poradca v oblasti manželských vzťahov a aj táto kniha má asi skôr hľadať lásku v manželstve, v ktorom chýba. Aj tak som si ju prečítal.

Kniha je celkom tenká a priznám sa, že niektoré časti som rýchlo prešiel. Manželské krízy ma príliš nezaujímali. Možno boli poučné, ale nie pre mňa keď som o nich čítal.
Pretože autor je nepochybne kresťan, občas ma napadla myšlienka (v podstate úplne zrejmá), že si plní svoju prácu poradcu (na diaľku) aj v tom, že sa snaží držať manželstvo pohromade, aby to bolo v súlade so sviatosťou manželstva.

Teória piatich jazykov lásky je však celkom zaujímavá, len to ohraničenie na päť jazykov môže byť pre niekoho zjednodušené. Hovorí približne a zjednodušene o tom, že každý prejavuje a prijíma lásku iným spôsobom a keď sa ľudia naučia, aký je jazyk lásky toho druhého, budú šťastný až kým neumrú :-).