Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2015

Ski touring in High Tatras - Veľká Studená Dolina

Winter 2015 was quite cold. Especially in the High Tatras in Slovakia. So ... we went there to do some ski touring!
Lukas booked a room in village Gerlachov for one night (6.1.2015). The rest of the trip (7. - 8.1.) we stayed in the hut - Zbojnícka chata (1960 m).
We took a bunch of old CD's with us in the car. Lukas, as the master DJ,  discovered some classics and we listened to, among others, Inner Circle's hits. Fortunately, the road to Gerlachov was not that long.


The view on the High Tatras from our room was great even at freezing night.

As usual, Lukas brought some materials to read. Our avalanche bible by Bruce Tremper and some other relevant books. I really enjoyed reading the book by Mišo Diviak - Bujón v šumienke - over the whole trip.

The next morning we got up early, made great egg omelette for breakfast and on our way to Starý Smokovec we saw city of Poprad waking up. The snow layer was quite shallow, but that was about to change soon.


We took a cable car (railway…

Ze života traktoristu

Pátek

Traktorista Fero išel združstva domo. Nevedzel a nevidzel, jak ho to tahalo šregem do šenku.
"Lojzka, nalej, boha-ci, jaký sem smadný," zachrapčal Fero.
"Na sekeru ci nedám, any čo bys mal padesát korun. Ic domo."
"Any ty mi nedáš, Frno?"
Frno, který sedzel vedla neho, bol cicho.
"Frno. Frno daj mi deci!" zahučal Fero.
"Čos nedošel Frno, včera sem musel byt kostelnýkem já, ja to robit už nebudem, serem na to!"
"Tak ca kopnem do rici, ešče raz tak zaziapneš!" z druhého konca sa ozval Augustín, kerého nekedy volali aj Brmbolec. Medzitým Lojzka chnápala posratého ožrana, kerý sa durch pomočil. Tu sa Fero nahel k cudzému pivu. Scel sa z teho vyzut, ale Gusto už vstával ze stoličky. V šenku zavládlo cicho a napecí sa dalo krájat. Gusto s kríglem v ruke zastal pred Ferem a takto nanho čudným pohladem kukel.
"V rodzine si rob porádky, ne v šenku. S tvoju tlstú, bych si to nescel vymenyt."
Gusto šlahel krígel o stól, …