5. 5. 2010

LaTeX float

Pre všetkých ktorým LaTeX-ový float obrázkov spôsobuje nepravidelné tachykardie.

Do preambuly pridáme:

\usepackage{float}
\restylefloat{figure}


Namiesto h alebo !h použijeme H a hotovo!

\begin{figure}[H]
\includegraphics[width=0.6]{meno_súboru_obrázku}
\caption{popis_obrázku}
\label{img:meno_obrázku}
\end{figure}

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára